Mark Schmitt om CEOs

by danjo

Kevin Drum började (länk finns i Schmitts inlägg), men både Josh Marshall och nu Mark Schmitt har följt upp. Den här är mer generell än de andras som handlar nästan enbart om Bush.
The Decembrist: The Bad CEO:

There’s all the bluster of leadership, all the “I’m the one who has to make the tough calls,” all obsession with the stock price as if it’s an impeccable barometer of success, but underlying it all, just drift, not mastery.