Libertarians…

by danjo

Ur en debatt i SVD av en Henrik Unne:

Visst är det tillåtet att ha “en annorlunda sexuell läggning, och så vidare” i dagens huvudsakligen demokratiska Sverige. Men det är inte tillåtet att ha mycken pengar. Så snart någon är ovanligt produktiv och tjänar ovanligt mycken pengar kommer majoritetens politiker och lägger beslag på en stor del av pengarna med “progressiva” skatter.

I majoritetsförtryckets Sverige respekteras inte egendomsrätten, i synnerhet inte de rikas egendomsrätt. Impopulära minoriteter lever farligt i dagens avundsjuka Sverige.

Jag tycker att det vore bättre om vi hade kapitalism istället för demokrati. Även i det kapitalistiska samhället skulle det finnas fria val. Men de som valdes till den politiska makten skulle vara förbjudna av en författning att kränka individens rättigheter, även när en majoritet av folket krävde kränkningar.

Staten skulle endast skydda medborgarna mot våld, genom att upprätthålla ett försvar och ett rättsväsende. Men alla civila tjänster, som t ex sjukvård, utbildning, pensioner osv skulle vara privata. Staten skulle inte stjäla från Peter för att kunna ge sociala förmåner åt Paul. Vi skulle bli av med parasitismen.

Och det här skulle vara effektivare? Kent Eriksson i samma debatt uttrycker det bra när han avfärdar det som enbart trossatser. Det finns ingen naturlag som säger att om vi tar bort alla regler så löser sig allt till det bästa av sig själv.