Women Are Very Much Not Alike, Gene Study Finds

by danjo

Den här lilla texten från LA Times (via Political Animal)

All told, men and women may differ by as much as 2% of their entire genetic inheritance, greater than the hereditary gap between humankind and its closest relative – the chimpanzee.

ledde omedelbart till följande fråga i mitt huvud: Har män mer genetiskt gemensamt med hanchimpanser än med kvinnor? Oj vilken maskburk det kan öppna mitt i revirstriden kring tolkningsföreträdet mellan social konstruktion och biologiska förklaringar på könsstrukturer. (I vilken jag står helt och fullt på sidlinjen och observerar, och säger det är nog lite av båda.)