Dataspel och hälsa

by danjo

Simon borta på Infontology skriver angående en studie av Folkhälsoinstitutet:

Jag vill själv inte lära mig att reflexmässigt döda någon genom att göra det gång efter gång i en fotorealistisk realtidssimulering, men hade det funnits en bra och ljudlös simulator i fickformat för att träna sitt högerhandsfiolspel så hade jag nog använt den i vissa situationer…

Och jag vill inte lära mig döda på bästa sätt genom att läsa/se detaljerade beskrivningar av mord och rättsmedicinska undersökningar i Mankell, CSI mfl. Lämna mitt dataspel ifred… Lite mer på allvar: Det är klart att det finns bra och dåliga dataspel, men det är ju subjektivt som med all annan kultur och underhållning. Men i det sammanhanget är det ju intressant att rätt många av de bästa berättelserna* både i historien och ur skönlitteraturen innehåller en hel del blod, våld och död. Vad sägs om att spel, likaväl som berättelser i form av böcker och film är ett sätt att bearbeta och hantera aggression? Vad jag förstår finns det ännu inga påvisade samband mellan dataspelande och aggressivitet.

*Och ja, de allra flesta dataspel har ju en ramberättelse även om den ibland kan sammanfattas i en mening, tex. Wipe out the bad guys.