Länka kanske?

by danjo

Är inte de här två lika nog att förtjäna en länk till källan?
Eudoxa: Den kinesiska drakens eld löser energiproblemen

PBMR är istället informationsamhällets miniatyrisering och modularitet. Varje PBMR är en femtedel så stor som en konventionell reaktor. De är konstruerade utan så många reservkylsystem, utan förlitar sig istället på en reaktorkärna som kyler ned sig själv om kärnbränslet blir för hett. PBMR:s lägre resursåtgång och förenklade konstruktion, gör att man kan bygga flera reaktorer på en plats snabbare och billigare.

och Enter the Dragon: Nuclear Power’s Newest Player

PBMRs, by contrast, epitomize Internet Age principles of miniaturization and modularity. Each PBMR is about one-fifth the size of a conventional reactor. They are designed without many backup cooling systems in existing plants, relying instead on a reactor core that theoretically cools itself if nuclear fuel gets too hot. PBMR’s smaller footprint and simplified design, it’s hoped, will allow multiple reactors to be built on one site faster and cheaper.

Tillägg: Sidan har länkar numera.