Dick Erixon…

by danjo

Jag lyckades undvika att kommentera det här första gången jag läste det. Men nu när jag råkade läsa om inlägget så måste jag bara skriva. Dick Erixon skriver:

I artikeln hävdas att ”kriget i Irak har bidragit till en ny våg av islamistisk extremism.”

Det är en dubbel lögn. Dels hävdar inte den uppgivna underrättelserapporten detta. Det är en grovt vinklad tolkning av vänsterpolitiker och journalister i USA. Dels är själva tesen om att terrorbekämpning enbart leder till mer terrorism fruktansvärt defaitistisk och inget mindre än ett hot mot demokratin. Det är som att säga: polisen har misslyckats att stoppa brottsligheten, därför bör polisen avskaffas.

För det första så vet varken han eller jag vad som står i den NIE som ligger till grund för artikeln ifråga. Han tror mer på pro-Bush-kommentatorer, medan jag råkar tro mer på den andra sidan. Vilka som är mer trovärdiga får var och en bilda sig en uppfattning om. När jag läst de utdrag som gjorts tillgängliga för allmänheten sedan dess så tycker jag att det står mer eller mindre i klartext att Irakkriget varit negativt för terrorbekämpningen. Men vad vet jag, min läsning är förstås felvinklad också.

Men det var inte det som var huvudpoängen. Det är sista meningen i ovanstående citat som är så feltänkt att jag måste säga något. Det är exakt inte det “vänstern” säger. Vi säger snarare att: Lobotomi verkar inte funka som botemedel mot hysteri, låt oss förfina diagnosen och leta nya sätt att bota den.

“Högern” däremot föreskriver istället en större borr. Allt annat betyder att man är vek och undfallande och på terroristernas sida. Idioti!

Not: Begreppen höger och vänster har använts i en mycket vid (alternativt, snäv) bemärkelse här. Ungefär liktydigt med tycker som Dick Erixon, respektive tycker som jag.