Per Ahlmark och korstågen

by danjo

Per Ahlmark skrev i helgen på ledarplats i DN:

Och slavarna? Vårt land har aldrig upplevt slaveri eller livegenskap, försäkrade Bildt. Men i flera århundraden utfördes en stor del av arbetet i Sverige av just de livegna, alltså trälarna, som löd under inga eller grymma lagar.

i samma kolumn som han anklagar Carl Bildt för att förvanska historien. Nu är Ahlmarks utsaga förvisso tekniskt sett sann, men den blir ändå ett löjligt hårklyveri eftersom träldomen i Sverige avskaffades redan av Magnus Eriksson. Vad än Ahlmark nu än tycker så tror åtminstone jag att det har varit helt avgörande för den svenska “folksjälen” att träldomen inte följdes av livegenskap.

Ahlmark är för övrigt det perfekta exemplet på en tes som historikern Dick Harrison driver i sin bok Gud vill det!. I västvärlden har demokrati och frihet ersatt religionen som det som vi ska vara villiga att gå i döden för. För många är det lika självklart att frihet och mänskliga rättigheter är värda att försvara med våld, som det var för 1200-talsmänniskan att försöka utvidga Guds rike här på jorden med hjälp av svärd och eld. Vad har det med Ahlmark att göra? Jo, efter att ha läst hans kolumner i ganska många år nu så står det klart att i hans ögon helgar ändamålet alltid medlen så länge det är en demokrati som bekämpar tyrraniet.