Experter, tredje uppgifter och feminism

by danjo

Via Annica Dahlströms replik i DN hamnade jag på Kulturbloggen:

Hallå: vill denna skribent att vi ska förstå vad hon pratar om?Annica Dahlström har råkat i blåsväder för att hon hävdar att hennes forskning visar att kvinnor och män har olika hjärnor. Vilket då vetenskapligt ska ha bevisats: men hjälp av funktionell magnet-resonans-imaging.

Tänk om jag skulle göra en enkät, en fråga-fem-på-stan, en vi-fem ni vet och fråga de första fem jag möter: Vet du vad funktionell magnet-resonans-imaging är?

Om vi ska tro på hennes bevisföring vore det på sin plats att förklara och inte använda ord som troligen är menade att hålla oss utanför, få oss att känna vördnad för vetenskapsmännens framsteg och få oss att känna “vi är så okunniga att vi inte begriper bättre med de som sysslar med funktionell magnet-resonans, de vet minnsann”.

i kommentarerna skriver signaturen Byggarn:

Så ett argument mot Annicas forskning är att du inte riktigt förstår?

Ett annat argument från dig är att du likställer Annicas forskning med rent personligt tyckande och dina teorier som baseras på dina åsikter är de korrekta?

på vilket RS svarar:

Byggarn: jag har i mitt inlägg inte uttalat mig om hennes forskningsresultat. Som språkintresserad vänder jag mig emot när experter använder ett språkbruk som inte säger något för de flesta, ett språkbruk som stänger ute, mystifierar och definitivt inte förklarar något.

Vad vill jag då säga med allt det här klipp-och-klistrandet? Jo, utdragen illustrerar något som jag (och Byggarn också uppenbarligen) retar mig på ibland, nämligen att det är tillåtet att avfärda argument som bygger på komplexa samband eller kräver bakgrundskunskap bara genom att hänvisa till att de är obegripliga och därmed uteslutande eller odemokratiska. Även om det är jobbigt att erkänna så finns det vidsträckta områden inom vetenskapen som vi som enskilda individer aldrig kommer att begripa. Vi kan möjligen tillägna oss ett specialområde, men en livstid räcker inte för att lära sig allt. Och ibland får vi faktiskt acceptera att det kommer att finnas saker experter säger som inte går att beskriva så att alla förstår!

Byggarns andra påstående illustrerar ett annat problem med inställningen till vetenskap hos självutnämt “vanligt folk”. Den att teorier bara är teorier, och därför likvärdiga. Ungefär att eftersom inga teorier är hela sanningen är de lika osanna och därmed lika mycket värda. Se diskussionen om Intelligent Design i skolorna i Kansas (Googla…) . Nu ska tilläggas att jag inte anser att Kulturbloggen gjorde sig skyldig till den här grejen. Jag bara spann vidare från det jag läste där.

För att återkomma till det debatten i DN handlar om så håller jag i det fallet med RS på Kulturbloggen: “Jämställdhet och lika värde kan vi ha oavsett om vi har olika celler eller är mer eller mindre emotionella.” Dessutom är jag inte säker på att debatten mellan arv och miljö är avgjord bara för att vi ser biologiska skillnader hos vuxna människors hjärnor. Och vem som har rätt mellan Dahlström och FI vill jag inte gå in och börja döma i. Troligen ingen och båda… Det är hursomhelst omöjligt utan att ha nån aning om vilka vetenskapliga undersökningar de lutar sig på. Båda lägren är bra på att nämna att de har vetenskapligt stöd, utan att för den skull skriva ut några källor (delvis pga. formatet på DN Debatt antar jag).

Och för övrigt tror jag inte att en beskrivning av FMRI är det jag skulle använda sitt begränsade utrymme till om jag skrev på DN Debatt.