Bifalles: Lägg ner trafikverken

by danjo

Christer Ljungberg skriver: Lägg ner trafikverken

Så lägg ner trafikverken, och bilda ett enda nytt: Tillgänglighetsverket. Detta nya verk får då i uppgift att skapa bästa möjliga tillgänglighet för alla medborgare. Hur denna tillgänglighet skapas, dvs med vilket trafikslag, blir då en underordnad fråga, och suboptimeringar kan undvikas.

Det är en mycket bra idé! Inte nödvändigtvis för att de enskilda verken är dåliga på det de gör, utan just för att få det helhetsgrepp Ljungberg beskriver. Om man till exempel läser vad ett stort antal EU-projekt de senaste tio åren skrivit så är framtiden multimodal (för att använda en fackterm). Att ha en planeringsstruktur som återspeglar detta kan ju inte vara en nackdel direkt…