DN-bloggande

by danjo

Jag är ju inte så ense med regeringen om speciellt mycket i inrikespolitiken, men det är skönt att se att när det gäller utrikespolitik så är det bättre. Carl Bildt skriver i DN Debatt:

Mina dagar i Bagdad lämnar tyvärr ett intryck av att det som återstår är mer än det som åstadkommits. Men samtidigt fick jag ett intryck av en tilltagande medvetenhet hos de olika politiska ledarna att dessa kompromisser förr eller senare måste komma. […]

Till detta kommer att det finns en stapplande början till en regional dialog inte bara om Iraks utan om regionens framtid. Att USA och Iran är redo att föra samtal med varandra i Bagdad är bra, men det krävs såväl ett större djup i den dialogen som en bredare ansats när det gäller området i dess helhet. Att försöka att samtidigt stabilisera Irak och destabilisera Iran kommer knappast att gå.

Till skillnad från sådana som tex. Dick Erixon så visar Bildt prov på att det går att både kritisera USAs strategi och samtidigt ta Mellanösterns framtid på allvar. Man är inte med nödvändighet på terroristernas sida bara för att man inte tyckte att Irakkriget var en briljant ide. Nu är ju Bildt inte så uttalat kritisk, det handlar mer om ‘damning with faint praise’, men ändå.

Läs Göran Rosenbergs kolumn om religion när du ändå är och rotar i gamla DN-artiklar…