Eller så inte…

by danjo

Dick Erixon:

Men det finns en ledare i väst som inte kröker rygg för totalitära ledare: George W Bush.

När ställde Bush senast några som helst krav på Saudi-Arabien? Kuwait?