Prioriteringar

by danjo

DN ställer helt rätt fråga idag:

Frågan är alltså inte om Förbifart Stockholm skulle göra nytta utan om det inte finns andra projekt som är mer brådskande och ger mer för pengarna.