Biogas

by danjo

På tal om lokala och småskaliga lösningar, som var för sig “inte räcker” för att avvärja den globala uppvärmningen (eller för den delen täcka alla våra energibehov) så såg jag Kunskapskanalens temasändning om framtidens drivmedel ikväll. Där visades en dokumentär om biogastillverkning i Kina. Det intressanta var att man utvecklade småskaliga system för fattiga bönder på landsbygden, där de använde dyngan från djuren till att röta biogas. Istället för att metangasen från gödseln går rakt ut i luften togs den tillvara och drogs in i huset och användes till matlagning och belysning. Förutom att det ger avsevärda minskningar av växthusgaser (metan är en 20 ggr starkare växthusgas än koldioxiden som bildas när man bränner den), så sparar den massor med skog som annars skulle eldats upp för matlagning. Samtidigt sparar man massor med arbetstid när man slipper gå ut och leta ved. Smart.

Det finns för övrigt intressanta idéer på närmare håll också.